top of page
IMG_5013.jpg

ברוכים הבאים

קבוצת הרועים בעמותת קיימא היא מיזם חדשני שהחל לפעול בספטמבר 2023.

הקמנו קבוצה של בני ובנות שירות לאומי המתגוררים באוהלים בשולי משק במושב טל שחר ועוסקים ברעיית צאן, בלימוד ובהעברת סדנאות בתחומי מרעה, קיימות וסביבה.

IMG_5020.jpg

 לבני ובנות שירות לאומי הרוצים להצטרף לקבוצה בשנה הבאה;

למעוניינים לבקר

ולמענה על שאלות

20230904_084247.jpg

ביקורים: סדנאות ופעילויות

מדוע כדאי לכם לבקר?

אילו סדנאות תוכלו לחוות?

מהי חווית המרעה?

 

IMG_20240101_212910_193.jpg

מי בצוות  ומי שותף   ביוזמה, בהקמה, בתפעול ובמימון?  

20231203_093839.jpg

לקבוצת הרועים מטרות סביבתיות וחינוכיות, חזון  ופעילויות מסקרנות. 

 

?מֶ-מה חדש

IMG_5020.jpg

רעיה בגדת נחל שורק

זהו פרויקט חדש הבוחן השפעת רעיה על תחזוקת גדות נחל. הפרויקט נולד משיתוף פעולה בין פרויקט שיקום נחל שורק- רשות ניקוז שורק לכיש לבין קבוצת הרועים

bottom of page