top of page

הצוות
והשותפים

IMG_5020.jpg

 קבוצת הרועים היא מיזם חדשני ולהפעלתו אנו מקיימים  שיתופי פעולה עם גורמים רבים. 

הכירו את הצוות

:תרומות
סדנאות  והרצאות 

 שרון פרנקו: סדנת נגרות - בניית מיטות

 ד"ר אלי אחדות: מרעה ורועים בעת הקדומה

פלג יעקבוביץ: מושגי יסוד בקיימות

ובמשבר האקלים

 השף בועז צאירי: קולינריה של נוודים

 אלון צבן, "עיזה פזיזה": סדנת גיבון 

מאיר רוסו, מנהל ארכיון הסינמטק בירושלים: סיור בארכיון

 יוסי לפר: מרעה עזים באנגולה ובעולם

 תמה קרודו : חקלאות יהודית מתחדשת

   ד"ר צח גלסר: תחזוקת הדיר וניטור השפעות המרעה על הסביבה

אילן ספיר: התבוננות ברוח הבודהיזים

     אור קאשי: אפיית לחם - עקרונות וכללים

      אלי שדות: שמירת הטבע בישראל ובעוד ארצות 

תרומת ציוד

 ענת ודולי תמיר - מכולה לשרותים
דוד ואורנה ויילר - מכולה למטבח
אריאל קיסר - עגלה חקלאית להובלת עזים

שותפים

קרנות ומימון

החטיבה לחינוך וקהילה קק"ל

קול קורא למימון מיזמים סביבתיים מכווני אקלים עבור מרכז האקלים של קק"ל לשנת 2023;

קקל.png

יד הנדיב

גיוס המונים

יד הנדיב.png
bottom of page