top of page
20230904_084247_edited.jpg

מי אנחנו

 בני ובנות שירות לאומי  רועים עזים בשטחי המרעה של קק"ל. המרעה מטיב עם הסביבה והרעיה מטיבה עם הרועים.  כך המטרות הסביבתיות והחינוכיות שזורות זו בזו. 

מטרות הפרויקט 

20230912_100331.jpg
IMG_5016.jpg

01

מטרות חינוכיות

  •  לפתח בקרב הרועים יכולת לחיות בקומונה, לקחת אחריות, לפתח מנהיגות, מקצועיות ודרכי התמודדות עם קשיים;  

  • להטמיע ערכי סביבה וקיימות בקרב חברי הקבוצה;

  • לחשוף קהלים רחבים למיזם ולערכים שהוא מייצג.

02

מטרות סביבתיות

  • לצמצם את סכנת השריפות על ידי מרעה מושכל;

  • לאפשר גידול במגוון ובעושר המינים;

  • לשפר את הנגישות לחורש.

03

ערכים מנחים

  • קידום קיימות - אורח החיים והרעייה מקדמי קיימות. הקומונה מתגוררת באוהלים צמוד לחורשה, משתמשת בשירותי קומפוסט, ומפעילה דיר נייד. 

  • חיבור לאדמה ולטבע - הרועים את הצאן הולכים ברגל בגבעות ומכירים את הצמחיה בחילופי העונות.  מחוברים לטבע חיבור ראשוני ועמוק: למשל, כשיורד גשם - נרטבים, כשחם - מחפשים צל.

  • חזרה למקורות - כבר אבותינו היו רועי צאן, הרעיה היא אחת העבודות הקדומות ביותר. בראשית המדינה קמו כמה קבוצות רועים שנסו להשיב עטרה ליושנה ורבים שירי המרעה במחרוזת שירי הארץ.

מי רועה?

בנות ובני שירות לאומי

מתי התחיל המיזם?

ספטמבר 2023

היכן?

בשולי משק במושב טל שחר.

הכוונה לנדוד כל שנה למקום אחר צמוד דופן לאחד המושבים או הקיבוצים בסמוך לאזורי מרעה.

.

כמה עיזים?

65 עיזים של משק צבן אליהן הצטרפו  17 עזים שרכשה קבוצת הרועים.

איפה רועים?

בשטחי קק"ל סביב טל שחר.

פעילות שוטפת

עבודות אצל חקלאים למימון שוטף של קבוצת הרועים כגון מסיק, שתילה, עישוב, קטיף, טיפול בסוסים ובכבשים. 

פעילויות חינוכיות בהתנדבות
בתקופת המלחמה

בתחילת המלחמה הועברו מעל עשר סדנאות לבית ספר "השחר" ושתי סדנאות לביה"ס נוה שלום.  לקראת ט"ו  בשבט נערכה פעילות בגינה הקהילתית בטל שחר  והועברו סדנאות בפורים כחלק מפעילות לילדים  במושב. כמו כן סייעה הקבוצה  להעביר את ביה"ס "קרוב" לאתר חלופי מוגן. לאחרונה הועברו ארבע מפגשי מרעה למאה  ילדי מפונים בכיתות ה'.

פעילויות חינוכיות בתשלום

 הקבוצה העבירה סדנה בתשלום למכינת אדרת ושמונה סדנאות לחינוך לא פורמאלי בנוה שלום. כמו כן, הקבוצה העבירה סדנה לתכנית מנהיגות של בני נוער דרוזים ולתומכי המיזם משיקגו דרך תוכנית "קו הזינוק".

bottom of page